Eén oplossing voor de budgettaire tekorten, de tewerkstelling en het zwartwerk in België?

Volgens ons kan het!

Heel het land wordt post-Corona geconfronteerd met heel wat uitdagingen die op alle niveau’s pragmatische oplossingen en middelen vereisen.

Eén van de oplossingen voor deze uitdaging is het opnieuw mogelijk maken voor werkgevers om hun medewerkers te belonen met diensten aan huis betaald door de werkgever.

Deze oplossing heeft een pilootproject gekend tot eind juni 2018 en was een gigantisch succes. Aan de hand van deze communicaties willen we de aandacht opnieuw vestigen op deze maatschappelijk verstandige oplossing die voor alle betrokken partijen alleen maar voordelen heeft;

UITDAGINGEN VOOR TEWERKSTELLING &
ZWARTWERK IN BELGIË

De belastingdruk op de arbeid in België, de (te kleine) loonkloof tussen een werkende en een niet-werkende die geniet van een uitkering, de stijgende (langdurige) werkloosheid bij laaggeschoolden zijn problemen van oudsher die ons blijven achtervolgen.

Anderzijds blijft het zwart werk bij de prestaties ‘aan huis’ een problematiek die door de overheid amper aangepakt kan worden, gezien de factuur veelal ‘na de prestatie’ wordt opgemaakt (of niet). De controle is hier dus haast onmogelijk en de lokale economie ontgaat hierdoor een belangrijke bron aan officiële inkomsten…

Onze lokale economie heeft dringend behoefte aan een Post-Corona boost & onze schatkist kan zich eigenlijk geen extra uitgaven veroorloven

De oplossing =
Diensten aan huis betaald door de werkgever

Diensten aan huis betaald door de werkgever opnieuw mogelijk maken

Tot juni 2018 kon een werkgever zijn medewerkers belonen aan de hand van een budget die de werknemer vrij kon inzetten voor diensten aan huis te laten doen door erkende vakmannen, met een belangrijk fiscaal voordeel en met grote meerinkomsten voor de Belgische begroting

Is de tijd niet rijp om deze oplossing die maatschappelijk alleen maar voordelen had terug op te starten ?

Bij het eerste proefproject dat door de overheid is mogelijk gemaakt in 2018 bleek deze oplossing een ongelofelijk succes te zijn. Helaas is door de val van de regering de verlenging van deze maatschappelijk vernieuwende oplossing terug stilgevallen.

HOE KUNNEN DIENSTEN AAN HUIS BETAALD DOOR DE WERKGEVER DEZE PROBLEMATIEKEN OPLOSSEN? 

Dankzij de diensten aan huis betaald door de werkgever worden volgens onze inzichten al deze uitdagingen aangepakt, zonder dat het geld kost aan de Belgische schatkist. We verklaren ons nader in onderstaande toelichting:

Enkele jaren geleden heeft de overheid een proefproject gestart met een organisatie die een vernieuwende regeling had kunnen treffen met de RSZ en de fiscus waarmee deze aan werkgevers de mogelijkheid kon geven om medewerkers te belonen onder de vorm van diensten aan huis. Deze vernieuwende regeling maakte het voor de aangesloten werkgevers mogelijk het voordeel alle aard voor een werkuur dat via dit systeem betaald werd forfaitair te waarderen aan de prijs van 8,54€ fiscaal en 3,50€ RSZ-matig.

Deze forfaitaire waardering van een gepresteerd werkuur van een vakman, op factuur, bracht een ongekende stimulans van ons economisch stelsel tot stand, waarvan hier de belangrijkste voordelen opgesomd worden :

 • De werkgever krijgt via deze oplossing een fiscaal & juridisch kader om zijn medewerkers te belonen onder de vorm van een budget dat de medewerker kan gebruiken om diensten aan huis te laten doen, hierna WorkLife budget.
 • Op die manier kan de werkgever een bijdrage leveren aan het evenwicht van de work-life-balans van zijn medewerkers en gezien de Corona evolutie van het ’thuiswerken’ ook op die manier bijdragen aan een optimale werkomgeving thuis.
 • De werknemers die een WorkLife-budget krijgen, kunnen diensten aan huis laten doen aan een fiscaal gunstig tarief gezien de forfaitaire waardering van een werkuur.
  De werknemer heeft bij het aanvragen van een dienst de vrijheid om zelf een uitvoerder te kiezen en de factuur te betalen via een bemiddelend platform dat zijn WorkLife budget voor hem digitaal beheert en waar hij/zij met de uitvoerder over heeft afgesproken via die weg de factuur te gaan voldoen.
  Gezien het fiscaal voordeel van dit WorkLife budget heeft de werknemer er alle baat bij om de dienst via WorkLife te betalen en op die manier in het officiële economische circuit te brengen in plaats van deze in het zwart te betalen.
 • Voor de uitvoerders is het voordeel dat ze dankzij de WorkLife-oplossing  opdrachtaanvragen krijgen van nieuwe en bestaande klanten aan de prijzen die ze zelf zijn overeengekomen en die naar hen toe betaald worden na goedkeuring door de werknemer in het WorkLife-portaal.
  Bij het proef-project heeft dit voor heel wat uitvoerders geleid tot de aanwerving van extra werkkrachten vermits WorkLife het meest ingezet wordt voor recurrente onderhoudsdiensten (zoals bv. tuinonderhoud,…) zodat zij hun organisatie dus met officiële omzet kunnen laten groeien.
 • De meeste voordelen zijn echter voor de overheid;
  • Elke euro die een werknemer van zijn werkgever krijgt is enkel in het officiële circuit inzetbaar gezien de uitvoerder steeds op factuur moet werken en de werknemer altijd 21% btw dient te betalen op de geleverde dienst
  • Vermits de prestaties via het WorkLife-concept altijd met 21% BTW afgerekend worden (ook bij diensten die gepresteerd worden in een woning onderhevig aan de 6% regel) en die 21% is overigens niet aftrekbaar voor de werkgever die de factuur betaalt, is er hier dus ook sprake van een tax-shift van 6% naar 21% BTW op de diensten aan huis. Een duidelijke meeropbrengst voor de BTW.
  • Omdat uiteindelijk de werknemer via zijn WorkLife budget een fiscaal voordeel heeft zal deze de prestatie eerder via WorkLife betalen dan in het zwart. Door deze positieve stimulans lost de overheid de onmogelijkheid op controles op zwartwerk in de huiselijke sfeer volledig op.
  • De uitvoerder die op zijn beurt opdrachten aanvaardt, kan die enkel op factuur met BTW afhandelen.
  • Die uitvoerder moet zijn personeel dat de prestaties levert, officieel betalen (met RSZ, bedrijfsvoorheffing,…) en zo draagt deze bijkomende tewerkstelling en dat extra personeel bij tot de opbouw van bijkomende RSZ -opbrengsten, opbouw van de pensioenen en vermijdt de overheid dat de eventuele zwartwerker ook nog eens een werkloosheidsuitkering zou ontvangen.
  • De vennootschap van de uitvoerder betaalt vennootschapsbelasting op het resultaat (dat nu 100% officieel is en niet meer gedeeltelijk in het zwart zou kunnen zijn).

Hierdoor zorgt WorkLife dus voor meer belastinginkomsten en meer tewerkstelling bij de lokale uitvoerder van diensten in een sector (diensten aan huis) waar de overheid haast onmogelijk controles kan uitvoeren op zwartwerk.

Bijkomend element in het voordeel van de overheid is dat dit WorkLife budget als enige extralegaal voordeel niet ten koste van de RSZ-inkomsten is, maar juist bijdraagt tot meer RSZ-inkomsten (in tegenstelling tot de waardering van het voordeel alle aard op bv. de GSM, tablet of PC, of andere extralegale voordelen zoals de 3e pijler van pensioensparen of verdubbeling kinderbijslag, die allemaal ten koste van de RSZ-inkomsten zijn).

Het WorkLife-budget dat de werknemer krijgt is weliswaar minder belast wanneer hij het ontvangt van zijn werkgever, dankzij de forfaitaire waardering die het WorkLife-budget heeft, maar de uitvoerder die de prestatie levert kan dat enkel doen op factuur, en dus wint de overheid daar meer dan in een klassieke belasting van nettoloon waar de uiteindelijke bestemming van het geld onbekend is (aan producten en diensten met verlaagde BTW, aan producten en diensten in het buitenland,….). Bij WorkLife is het altijd op factuur met 21% BTW en door een Belgische uitvoerder die RSZ & belastingen betaalt.

WIN-WIN-WIN-WIN dus voor werkgever, werknemer, uitvoerder en overheid!

Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de voordelen van de beloning aan de hand van een budget voor diensten aan huis door de werkgever:

CONCLUSIE: IEDEREEN WINT AAN WORKLIFE BUDGET

Voor werknemers

 • Meer koopkracht voor diensten aan huis

 • Dankzij WorkLife oplossing zijn gebruikte uitvoerders officieel verzekerd en gekwalificeerd

 • Ondersteuning bij het bereiken van een betere werk-privé balans

Voor werkgevers

 • Eenvoudige beloning voor extra inspanningen

 • Eenvoudig gepersonaliseerd HR-beleid

 • WorkLife budget ondersteunt Work-Life balans van werknemers

Voor uitvoerders

 • Meer nieuwe klanten en opdrachten

 • Meer werkzekerheid

 • Work-Life stimuleert de lokale economie

 • Digitalisatie van de administratie

Voor werknemers van de uitvoerders

 • Meer werkzekerheid

 • WorkLife budget creëert werk voor laaggeschoolde krachten

 • Gegarandeerde pensioenopbouw

 • Verzekerd voor arbeidsongevallen en schade aan derden

Grootste winnaar = de overheid

 • Vermindering zwartwerk

 • Meer tewerkstelling

 • Activering laaggeschoolden

 • Meer RSZ-inkomsten, meer BTW-inkomsten  (altijd 21%) en meer vennootschapsbelasting (via de uitvoerders)

 • WorkLife budget stimuleert de lokale Belgische economie als aanvulling op bestaande systemen

 • Positief kader gecreëerd voor flexibele verloning

WELKE DIENSTEN ZOU JE ZO MET JE WORKLIFE BUDGET KUNNEN LATEN DOEN?

Door de werkgever in staat te stellen, in een fiscaal geoptimaliseerd kader, zijn medewerkers te belonen met een budget die door de werknemer vrij kan besteed worden voor diensten aan huis, breng je een heel eco-systeem van lokale uitvoerders, die op factuur werken en aan marktconforme prijzen, op gang.

Door de werkende mensen te belonen met meer koopkracht die bij de lokale vakman kan verbruikt worden stimuleer je de lokale & nationale economie

Wil je genieten van de voordelen van WorkLife ?

Wil je genieten van de voordelen van WorkLife als werkgever voor je medewerkers, als werknemer om prestaties te laten uitvoeren of als uitvoerder om meer werkopdrachten te krijgen ? Reageer nu !

03/450.70.50

info@work-life.be